Van der Graaf Scandinavia POWER TRANSMISSION EQUIPMENT
 
 
Van der Graaf

För 60 år sedan startade ingenjören Meine
Hendricus Van der Graaf företaget. Han tillverkade och reparerade kraftöverförings- komponenter som var bristvara efter andra världskriget.

Van der Graaf ett familjeföretag i holländska
Vollenhove med ca 100 anställda. Det har
utvecklats till en internationellt erkänd tillverkare
av trummotorer med högsta kvalitet.

Van der Graaf Scandinavia AB är ett helägt
dotterbolag till Van der Graaf i Holland och
svarar för marknaden i Sverige, Norge och
Finland.
Van der Graaf
Van der Graaf Scandinavia AB • Box 54, Spinngatan 2 • 267 02 Billesholm
Tfn 042-22 08 02 • Fax 042-22 08 03 • www.vandergraaf.seinfo@vandergraaf.se
Van der Graaf Scandinavia POWER TRANSMISSION EQUIPMENT